Om Inspirere

Velkommen til inspirere.no – en inspirerende nettside av og med Inger Røhne – coach og kursinstruktør.

”I denne verden finnes ikke noe bløtere og tynnere enn vann.
Men til å tvinge den harde og ubøyelige finnes ikke dets like.
At det svake overvinner det sterke, at det harde gir etter for det milde
– det er noe alle vet men få handler etter”
LAO TSE ( 6.århundre f. Kristus)