Karriereveiledning

Karriereveiledning

Den økende endringstakten i utdanning, samfunn og arbeidsliv gjør at svært få av oss i dag kan se fram til en stabil, livslang karriere i èn stilling, samme organisasjon – eller for den saks skyld, ett yrke. Det er blitt sagt at de fleste i dag må være forberedt på minst fem store karrieremessige omstillinger i løpet av sitt yrkesaktive liv.

For den enkelte av oss innebærer dette at “livslang læring” blir et begrep som går fra å være honnørord til nødvendighet.

Vi setter fokus på kartlegging av kompetanse , faglig og menneskelig, avklaring av nå – situasjonen, forståelse og erfaringsveksler fra det som har vært, til ønsker og mål for framtiden.

Hvordan passer den jobben jeg har i dag/ hvilken jobb ønsker jeg for framtida. Har jeg en jobb som sammenfaller med mine sterke sider og jobber jeg på lag med meg selv?

Målet med bevisstgjøringen er gi deg selv muligheten til å:

  • jobbe med det du liker (interesser, motivasjon, personlighet, lyst, utvikling)
  • jobbe med det du kan  (utdanning, erfaring, kvalifikasjoner)
  • jobbe med det du vil    (hva brenner du for? hva er drømmen din?)

I arbeidet med karriererådgivning baserer vi oss på en jordnær metodikk og lett tilgjengelige verktøy, som samtidig er solid faglig forankret. Vår bistand til bedrifter og enkeltpersoner omfatter

  • karriereplanlegging og kompetanseutvikling
  • rådgivning ved utdannings- og yrkesvalg
  • karrierevalg i nyorienterings- og omstillingssituasjoner
  • individuell karriereplanlegging