Lederutvikling

Inspirere tilbyr følgende lederprogram..

* Coachende lederstil
* Meg som leder
* Teamcoaching ledergruppen
* Indivuell lederstøtte

Ta kontakt! Opplegg skreddersys etter ditt behov.