JTI

Vi er sertifisert JTI konsulent og benytter
analyseverktøyet JTI som utgangspunkt blant annet i leder-og teamutvikling.

JTI er et ikke-evaluerende verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige uten at dette innebærer noen sortering på ”bra ” og ”mindre bra”.

JTI er basert på Jungs teori om mentale preferanser og psykologiske typer.
JTI er enkel å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk og faller naturlig for en person i en gitt situasjon uten at personen behøver å opptre likt hele tiden.
JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt finner tonen med noen mennesker, mens vi kan oppleve at andre er vanskeligere å kommunisere med

JTI er verdifull i blant annet:
Karriereutvikling og karriererådgiving
Teamutvikling
Lederutvikling
Ledelsesveiledning
Arbeidsmiljøutvikling
Konflikthåndtering
Kompetanseutvikling / personlig utvikling