Lagbygging

Forstå og utnytt forskjellene

Har du lurt på..

– hvorfor du kommuniserer lettere med noen mennesker enn andre?
– hva skal til for å spille mer på lag med meg selv og andre?
– hvordan kan vi utnytte mer av hver enkelt og teamets potensiale?

JTI – Jungs Type Indikator er et internasjonalt anerkjent analyseverktøy som sier noe om
hvordan mennesker naturlig opptrer forskjellig uten at noe er ”rett” eller ” galt”.
JTI er en logisk,kostnadseffektiv modell som bidrar til motiverte, velfungerende team.

Ta kontakt for mer info.