Neste kurs

På forespørsel i din bedrift..

* Lær kunsten å coache
* Teamutvikling – Sammen er vi dynamitt – Forstå og utnytt forskjellene
* Inspirerende Coaching – ledere og medarbeidere


Inspirerende Coaching – Trinn 1
2-dagers kurs for coachinginteresserte
Et unikt kommunikasjonsverktøy som kan bidra til mer energi i hverdagen og større entusiasme både på jobb og privat. Dette er et spennende og utviklende kurs for deg som ønsker erfaring; mer kjennskap til coaching som verktøy og metode. Du vil få kunnskap om coaching både teoretisk og i praktisk trening.

Kurset passer
…for deg som ønsker hurtig faglig eller personlig utvikling.
…for deg som er interessert i å utvikle andre, som liker å samtale med mennesker og selv er glad i livet.
…for deg som ønsker å bli en dyktigere leder, eller inspirator for andre mennesker på jobben og privat.

Inspirerende Coaching kan benyttes på alle livets områder, som er jobb, familie, venner/sosiale relasjoner, personlig utvikling og fritid.

Eksempler på bruksområder: lederutvikling, karriereutvikling, personlig utvikling, salgstrening, yrkesvalg, stressmestring, ved endrings- og omstillingsprosesser, for økt livskvalitet, i motivasjonsarbeid, barneoppdragelse, i vanskelige samtaler og mental trening.Inspirerende Coaching er et profesjonelt møte mellom to personer – coach og coachee – som har til hensikt å utvikle den som coaches til å oppdage iboende talenter: kvaliteter, ønsker og behov for å oppnå et mer kreativt, produktivt og bedre liv for seg selv, på jobben, i familien og sosialt.
Bjørn Ringom 2002

Kursdetaljer
Sted:  Skansgården, Kongsvinger www.vinger.no                                                                               
Tid: Kurset går over to dager
Instruktør/coach:  Inger Røhne
Priser/nærmere info:  Inger Røhne, inger@inspirere.no, tlf: 971 41 048

Kurs- VELKOMMEN TIL ET INSPIRERENDE KURS I IDYLLISKE OMGIVELSER

Trykk her for å laste ned invitasjonen for trinn 1 i PDF-format.
Inspirerende Coaching – Påbygning
1 dags kurs for deg som har deltatt på Trinn 1 og som ønsker å lære mer, eller for deg som har erfaring fra coaching
Kurset gir større dybde og økt forståelse og andvendelse av coaching.
Du får:
…økt styrke og trygghet i kommunikasjon med andre mennesker
…kjennskap til ulike støtteverktøy
…bedre forståelse av samspillet mellom mennesker
…praktisk trening – den beste måten å lære på

Fra kursinnholdet:
…Hukommelseskart – en kreativ notatteknikk
…Ditt verdisyn som coach
…Hvordan få fram den gode følelsen hos coachee?

Kursdetaljer
Sted: Skansgården, Kongsvinger. www.vinger.no
Tid:   Kurset går over én dag
Instruktør/coach:    Inger Røhne
Priser/nærmere info: Inger Røhne, inger@inspirere.no, tlf: 971 41 048

– VELKOMMEN TIL ET INSPIRERENDE KURS I IDYLLISKE OMGIVELSER

Trykk her for å laste ned invitasjonen i .pdf-format

Inspirerende Coaching – Trinn 3
2 dagers kurs for deg som har deltatt på Trinn 1 og som ønsker å lære mer, eller for deg som har erfaring fra coaching. Du trenger ikke ha deltatt på Trinn 2.

Kurset gir større dybde og økt forståelse og anvendelse av coaching
Du får:
….bevissthet om kroppsspråk og hvordan du oppleves av andre
….kjennskap til flere støtteverktøy å bruke i coaching
….utvikling av coachende væremåte
….visualisere et bilde som du tar med hjem
….praktisk trening – den beste måten å lære på
Fra kursinnholdet:
….personligheten – coachens viktigste egenskap
….bruk av intuisjon i coaching – stol på magefølelsen og still de mest kraftfulle spørsmålene
….hvordan gjøre coachingen mer effektiv og klargjørende?

Kursdetaljer
Sted:  Skansgården, Kongsvinger. www.vinger.no
Tid:    Kl. 09.00 – 16.00
Instruktør/coach: Inger Røhne
Priser/nærmere info: Inger Røhne, inger@inspirere.no, tlf: 971 41 048

Trykk her for å laste ned invitasjonen i .pdf-format