Visjon og verdier

Visjon

–  Jeg vil inspirere mennesker til å leve livet

Verdier

Inspirasjon
Mot
Tillit
Respekt
Troverdighet
Utvikling
– til å leve livet energiskapende
– til å våge å gjøre forandringer
– grunnlaget for kommunikasjon og samhandling
– med rett til å bli møtt med toleranse som den du er
– gjennom ydmykhet, åpenhet, å leve som du lærer
– gjennom bevisstgjøring skapes kreativitet og vekst