Coaching

Hva er coaching?

  • Coaching er bevisstgjøring. Det er en profesjonell og inspirerende samtale mellom coach og en person i utvikling. Coachens utgangspunkt er alltid at den som coaches selv har svaret på sin utfordring.
  • Coaching er løsningsorientert.
  • Forutsetningene i coaching er eierskap og ansvar.
  • Eierskap til ideer, tanker og valg.
  • Ansvar for å gjennomføre viktige forandringer på jobb eller privat.Coachens oppgave er gjennom kraftfulle spørsmål og ulike verktøy å være en støttespiller som kan framskynde vedkommendes positive prosess og vekst mot det mål han/hun har satt.

Coaching handler om framtida, om bevegelse, om å gå videre, om å åpne nye dører. Ofte handler det om å bryte mønstre, å bli mer bevisst på tenkemåte og væremåte. Coachen er en støttespiller og pådriver for coachee til å ta aktive grep i hverdagen for å skape positive forandringer coachee ønsker på jobb eller privat.

Coaching er ikke rådgiving. Coach anbefaler ingenting, verken berømmer eller kritiserer valg som blir tatt, bare inspirerer til å hente fram kunnskap, ferdigheter, ideer, tanker, ønsker, løsninger m.m. fra underbevisstheten.

Coachens viktigste oppgave er å stimulere prosessen og følge opp slik at coachee når sine mål.

Hva kan coaching brukes til?
Dette er et verktøy som hurtig gir resultater.
Det benyttes mye innenfor lederutvikling.
Moderne ledelse krever en coachende lederstil og stadig flere bedrifter innfører en coachende kultur i ledergruppene ved at lederne får innføring/opplæring i coaching.

Dette kan bidra til..
Tydelige, tillitvekkende og trygge ledere
Økt beslutningsdyktighet
Effektiv prioritering
Kloke løsninger
Motiverte medarbeidere som tar ansvar
Lavere sykefravær
Bedre medarbeidersamtaler

I alle former for kundebehandling..
Gode kundemøter
Økt service
Presis behovsavklaring
Raskere salg

For mennesker som ønsker økt livskvalitet generelt..
Mer humør og overskudd
God kommunikasjon med partner og familie
Riktig prioritering av tid og gjøremål
Realisering av ønsker og drømmer

Coaching er et verktøy for selvutvikling. Det bidrar til å bli bedre kjent med deg selv og til personlig vekst.
Inspirerende Coaching™ er varemerket for Ringom-Instituttets coaching som bygger på kommunikasjons – og følelsesmodell, utviklet gjennom 25 års erfaring med leder- og medarbeiderutvikling.

Hvordan foregår coaching?
I samtalen legges det til rette for dialog med rom for ro og ettertanke. Coachen lytter aktivt, inspirerer, støtter og utfordrer.
Tillit og respekt ligger i bunnen for samtalen og er en forutsetning for å danne et godt grunnlag for samarbeide.
Coaching kan nyttes som verktøy et enkelttilfelle/enkelttime eller som prosess over et lengre tidsrom. Dyptgående endringer krever coaching over tid, minimum 3 måneder ofte 6-12 måneder.

Vanligvis varer en coachingtime 60 – 90 minutter. Oppfølging mellom møtene skjer på telefon dersom coachee ønsker det.

” Coaching er et inspirerende og profesjonelt møte mellom to mennesker (coach og coachee) som har som hensikt å utvikle den som coaches til å oppdage iboende talenter, kvaliteter, ønsker og behov for å oppnå mer kreativitet, produktivitet og bedre liv for seg selv , på jobben, i familien og sosialt. ”
Daglig leder av Ringom-Instituttet, Bjørn Ringom